YKB Delkurs 2 Persontransport


Målgrupp: Alla som kör i yrkesmässig persontransport

Kurslängd: 7 timmar
Pris: Vid Förfrågan

Den här delen skall uppdatera deltagarens kunskaper om regler, bestämmelser och rutiner avseende lastsäkring, lastning och lossning. Kursen kan i viss mån verksamhets anpassas efter bransch eftersom skillnader kan finnas mellan olika transportverksamheter.


Just Nu Har Vi Inga Aktuella Kurser på det här området
Men Intresseanmäl gärna
Intresseanmäl